Aleksandra Wilkos

Orzesze

Certyfikowany Instruktor Tańca Uwielbienia. 

“Miłować Boga całym swoim sercem,  całą swoją duszą i całym swoim umysłem” i ze wszystkich sił swoich tańcem Go uwielbiać oraz “kochać bliźniego swego jak siebie samego”.

Pragnie się dzielić tym czym obdarowuje ją Bóg, a On obdarowuje Olę nieskończoną miłością. Podczas zajęć i animacji doświadcza, jak Jego miłość i pokój przepływa pomiędzy uczestnikami i napełnia wszystkich radością.

Pracuje w ośrodku leczenia uzależnień dla młodzieży w Gliwicach.

Taniec jest dla niej pięknym narzędziem do głoszenia Ewangelii. 

Kontakt – facebook [klik]