POLITYKA PRYWATNOŚCI

Worship Style bierze pod uwagę prywatność użytkowników korzystających z usług Worship Style, oraz chroni ich dane osobowe. Niniejsza polityka wyjaśnia zasady przetwarzania danych osobowych w Worship Style.

Kto jest Administratorem Waszych danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Maria Trusiło-Kiepuszewska, (dalej : „Worship Style”), prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „ Worship Style Maria Trusiło-Kiepuszewska”, zarejestrowaną w Konikowie,  przy ul. Przyjaciół 12, 76-024 Świeszyno, posiadającą nr  NIP: 4990667247.

W jaki sposób kontaktować się w sprawie danych osobowych?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji praw prosimy Was o kontakt mailowy na adres: Biuro@WorshipStyle.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie Wasze dane są przetwarzane?

Wasze dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. Niezbędnym do realizacji umowy,  której jesteście stroną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. Niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Wasze zainteresowanie  ofertą  Worship Style (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. Marketingu usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Przetwarzania danych dla celów rachunkowych, podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 5. Brania udziału w akcjach promocyjnych organizowanych przez Worship Style
 6. Związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
 7. Udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
 8. Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

Przetwarzanie danych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu najbardziej optymalnego doboru programu warsztatów/zajęć oraz z uwagi na charakter prowadzonej działalności przez Worship Style, Worship Style w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę, zbiera dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące przekonań religijnych, w szczególności przynależności do ruchu, wspólnoty kościelnej, uczestnictwa w rekolekcjach i sesjach formacyjnych (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Jak Worship Syle chroni Wasze dane?

Worship Style chroni dane poprzez wykorzystanie środków technicznych (oprogramowanie) oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia  poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych.

Jak długo Wasze dane będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Worship Style lub Klienta (6 lat). W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Worship Style dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Was sprzeciwu, natomiast dane przetwarzane w celach księgowych lub podatkowych – przez okres wymagany przepisami prawa, tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Komu dane osobowe mogą być udostępniane?

Wasze dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:  pracownicy i współpracownicy Worship Style (Instruktorzy) oraz podmioty, którym Worship Style powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty wspierające Worship Style w świadczeniu usług księgowych lub prawnych) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych, to:

 1. dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, NIP: 7010198361, REGON: 141998822, KRS: 0000336780  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego Mailchimp i przechowywane na serwerze zapewnianym przez The Rocket Science Group LLC.
 3. Orea sp. z o.o. ul. Władysława IV 1-5 lok U8, 81-353 Gdynia, NIP: 586-227-78-48 – w celu prowadzenia księgowości, księgowania faktur i dokonanych przelewów / zakupów

Czy dane mogą być przekazywane do Państwa trzeciego, poza Unię Europejską?

Worship Style może przekazać Wasze dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ( Google, Facebook). Jednocześnie Worship Style pragnie poinformować, że Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. Istnieje możliwość uzyskania przez Was kopii danych osobowych, które przekazujemy w celu realizacji umowy.

Pliki COOKIES

Strona internetowa Worship Style używa plików Cookies, aby zapewnić Wam korzystanie z naszej strony internetowej oraz aby stale poprawiać jej jakość. Poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki wyrażacie zgodę na stosowanie określonych Cookies przez nas lub przez naszych partnerów. W każdej chwili możecie zmienić ustawienia przeglądarki, dostosowując je do swoich oczekiwań.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Na stronie internetowej stosuję dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie internetowej wyświetlona została Ci informacja o stosowaniu na niej plików cookies. Akceptacja komunikatu oznacza, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookies. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony.

Wykorzystuję cookies własne w celu:

 1. zapewnienia prawidłowego działania strony,
 2. realizacji procesu zamówienia,
 3. prawidłowego działania pop-upów i formularzy.

Wykorzystuję również cookies podmiotów zewnętrznych:

 1. Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji strony,
 2. Google Adwords (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji mojej strony internetowej,
 3. Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu reklamowania mojej strony internetowej w serwisie Facebook.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Wam następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych i otrzymywania kopii;
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo żądania od Worship Style usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Worship Style danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody