Ewelina Bala

Warszawa

Ewelina Bala

Warszawa

Certyfikowany Instruktor Tańca Uwielbienia Worship Style.

Gdy Jezus dotknął jej serca swoją miłością, pytała się Go na modlitwie, czy ma jakiś talent? Wtedy dostała zaproszenie do posługi tańcem uwielbienia na Jezus Na Stadionie 2017. Na to zaproszenie odpowiada do dziś dzieląc się z innymi Bożą miłością i radością poprzez taniec, a prowadzi ją w tym Słowo z Psalmu „Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.” (Ps 37,4).

Poza Jezus na Stadionie 2017 animowała ludzi  tanecznie podczas takich wydarzeń jak Stadion Młodych 2018 oraz Lednica 2019.