Paulina Olechno​

Sokółka

Paulina Olechno

Sokółka

Certyfikowany Instruktor Tańca Uwielbienia Worship Style. 

Paulina, córka Boga. Kiedy to odkryła, jej życie zaczęło przemieniać się z żałobnego lamentu w taniec. Wypełnia się z dnia na dzień Pokojem, Radością, Harmonią… Dokładnie to wszystko co niesie przez muzykę i taniec SAM Bóg. 

Na codzień w służbie z ludźmi i dla ludzi, w niebieskim mundurze…pomimo wielu walk, które już za nią, trwających i tych, które będą… w wyrywaniu ludzi z letargu nieświadomości – w działaniu profilaktycznym – na spotkaniach z młodzieżą i nie tylko, mówi o odpowiedzialności prawnej – podkreślając iż prawo opiera się na podstawowych zasadach i normach społecznych, które mają budować społeczeństwo; wskazuje nam zło – niewłaściwe postępowanie; ma służyć dobru człowieka, a nie człowiek jemu. Ta perspektywa otwiera człowieka i łamie schematy, w rozumieniu nakazów i zakazów – które ostatecznie dają prawdziwą wolność. Omawia również zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa w światach realnym jak i wirtualnym, jako tych, które przenikają się. Obecnie w Zespole ds. Prewencji Kryminalnej…[ pełna nazwa jest ścisle tajna 😉 ] w którym pracuje, doświadcza w działaniu ŻyweGo Boga „idąc tanecznym krokiem po parkiecie codzienności”, we wszystkim uwielbiając Boga, bez względu na zewnętrzne okoliczności. Jednocześnie sama pobudzona do odkopania talentu – tańca, który kiedyś porzuciła, przysypując go stertą „ważnych” spraw. Po nawróceniu ku Bogu, teraz trwając w modlitwie, właśnie poprzez taniec, również innych chce prowadzić do Jezusa – Pełni wszystkieGo czeGo nam brakuje – pierwotnej, prawdziwej Miłości. 

P.S. W służbie słyszy, że tam gdzie zaczyna się Policja, tam kończy się logika. Wtedy dodaje, że: Tam gdzie zaczyna się Bóg, tam również kończy się logika – ludzkie niemożliwe, a rodzi się CUD. 

„Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.” 

Jr 55, 8-9